FotoSkoda.cz Podrobte své fotky revizi profíky a zlepšete Vaše fotografické umění

Novinky z FotoŠkoda - vše kolem fotografie pod jednou střechou

Více na webu Centra FotoŠkoda.

Pravidla a podmínky Foto-Vize.cz

I. Správcem internetové stránky Foto-Vize (dále jen web) je CreativeDreams s. r. o., organizátorem je Centrum FotoŠkoda (Milan Škoda – Foto). Hlavním partnerem webu je společnost Canon CZ s.r.o.

II. Cílem projektu je nabídnout široké veřejnosti prostor, ve kterém příznivci fotografie i videa budou moci prezentovat své snímky, hodnotit si je navzájem, vkládat příspěvky, a především získávat rychlé a přínosné komentáře ke svým fotografiím od profesionálů z Centra FotoŠkoda.

III. Nahrávat fotografie, komentovat a hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé webu.

IV. Uživatel musí být zároveň majitelem autorských práv k přihlašovaným fotografiím, nebo musí mít souhlas majitele či vykonavatele autorských práv snímku. Za obsah snímku a dodržení platných práv souvisejících se snímkem plně ručí uživatel, který fotografii přihlásil.

V. Na webu budou vypisovány soutěže o věcné ceny. Každá soutěž bude mít vypsána konkrétní pravidla (včetně vypsaného tématu, doby trvání) před jejím zahájením.

VI. Soutěží se nesmí účastnit zaměstnanci společností CreativeDreams s. r. o., Centrum FotoŠkoda a osoby blízké všem jmenovaným. Ostatní aktivity na webu jsou těmto osobám povoleny.

VII. Uživatel dává registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí se zveřejněním svých nahraných fotografií na stránce www.foto-vize.cz a uděluje organizátorovi akce neomezené právo na použití a šíření fotky na dobu 1 roku počínaje dnem přihlášení a nahrání fotografie na web akce.

VII. Podmínky mohou být kdykoliv organizátorem změněny či doplněny a to i bez předchozího upozornění. Společnost CreativeDreams s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit. Případné výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo odepřít předat výhru, zařadit fotografii do soutěže nebo jakoukoliv fotografii z webu odstranit a to i bez udání důvodu, zejména pokud by byla fotografie v rozporu se zákony ČR, dobrými mravy nebo nesplňovala pravidla webu.

V Praze, 1. 6. 2012.